Znaki Ostrzegawcze – wystawa w Galerii Sztuki Najnowszej

Jesienią 2007 roku mieszkańcy jednej z bydgoskich dzielnic mogli oglądać zastanawiającą scenę: trzech mężczyzn przechadzających się z koniem szerokim trawnikiem, rozdzielającym dwa pasy szybkiego ruchu i dwie monotonne ściany blokowisk.

Fragment miejskiej ikonosfery, przestrzeni martwej i niezauważalnej, bo stanowiącej od lat element zbanalizowanej urbanistycznej topografii został czasowo wyodrębniony, zamieniony w scenerię akcji i wyposażony w semantykę odnoszącą się zarówno do współczesnej miejskiej kultury (uniformizacja, pośpiech, anonimowość), do jednostkowego, egzystencjalnego doświadczenia, związanego z intensywnym odczuciem atomizacji, osamotnienia, atrofią żywych relacji interpersonalnych, ale też do charakterystycznych dla współczesnego świata społecznych kontrastów, akcentujących wyrazisty podział na beneficjentów nowoczesnej rzeczywistości i spauperyzowaną, anonimową zbiorowość wyrzuconą poza przestrzeń pospiesznej konsumpcji.

Akcja zatytułowana „Droga rozum, rozum przeczucie”, zrealizowana przy współudziale bezdomnych i powtórzona w Łodzi i Warszawie, była jednym z wielu przedsięwzięć zaprojektowanych przez Grzegorza Pleszyńskiego, w ramach sztuki działań społecznych.

Pleszyński jest jednym z najbardziej kreatywnych polskich artystów współczesnych. Malarz, autor instalacji i performer. Pracował we Włoszech, Irlandii i Australii.

Sztuka działań społecznych jest zarówno jedną z projekcji jego światoodczucia, jak i wyrazem zaangażowania w problemy współczesności.  Działania społeczne Pleszyńskiego są kontynuacją poszukiwań, jakie podejmowali w latach sześćdziesiątych artyści tacy jak: Pi Lind, Chris Burden, Graciela Carnevale czy Oscar Bony, twórcy angażujący dla swych artystycznych celów przypadkowych ludzi.

Realizacje tego rodzaju to krok poza performance, krok który Claire Bishop nazywa „przesunięciem autentyczności”, czyli przeniesieniem działania z jednostkowego ciała artysty do kolektywnego ciała społecznego za sprawą strategii delegacji, interwencji oraz współpracy.

Przedsięwzięcia tego rodzaju są z natury rzeczy działaniami dynamicznymi i „żywymi”, żywymi nie tylko z uwagi na ich akcyjny charakter, ale też z uwagi na obecność żywego „tworzywa” i wynikającą z tego nieprzewidywalność, choćby w postaci jego osobniczej reakcji (często jest to akceptacja roli wyznaczonej przez autora, ale czasem protest lub bunt); działanie niesie ze sobą zawsze ryzyko niepowodzenia, jest otwarte, w gruncie rzeczy nie przyjmuje postaci finalnej, a jego istotą jest stymulowanie reakcji odbiorcy, naruszenie myślowych przyzwyczajeń, rozbijanie stereotypów, pobudzanie intelektualnego wysiłku, stawianie pytań, wskazywanie problemów, demaskacja społecznego zła.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 3 czerwca

15.00 16.00 ul. Wełniany Rynek, performance, happening, koncert.
18.00 Otwarcie wystawy w Galerii Sztuki Najnowszej.
18.30 Active Space GSN Performance pt.: „Dwie Drogi”, „Trąby Spiralne”.
19.00 Laboratorium Sztuki – spotkanie z artystą.

 

Facebook Twitter
Tagi:

Grzegorz Lasoń

g.lason@infogorzow.com