Rośnie temperatura wokół Filharmonii Gorzowskiej

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie wszczęła śledztwo w sprawie budowy Filharmonii Gorzowskiej. Polimex-Mostostal, wykonawca inwestycji, którego prezydent Tadeusz Jędrzejczak oskarżył o samowolną zamianę materiałów budowlanych odpiera zarzuty.

Rzecznik głównego wykonawcy Filharmonii Gorzowskiej firmy Polimex Mostostal uważa, iż zamiana materiałów budowlanych została dokonana po uzgodnieniu z zamawiającym, czyli miastem.

- Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego. Chodzi przede wszystkim o zamianę betonu architektonicznego na beton konstrukcyjny przy wykonywaniu parkingu podziemnego, co skutkuje poniesieniem przez miasto znacznej straty w kwocie przynajmniej 1,5 mln zł – tłumaczy Mateusz Domarecki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Działania prokuratury zostały podjęte po doniesieniu radnego PiS Marka Surmacza. Członek Komisji Rewizyjnej uważa, że straty miasta z powodu zaniedbań mogą być jeszcze wyższe niż kwota 5,6 mln zł, której miasto domaga się od generalnego wykonawcy firmy Polimex-Mostostal.

Tymczasem Paweł Szymaniak, rzecznik Polimexu przyznaje, że do firmy wpłynęło pismo od miasta, które jest teraz analizowane. Jednocześnie odpiera zarzuty o samowolnym działaniu na budowie Filharmonii Gorzowskiej

- Jeśli w trakcie budowy następują zmiany, korekty czy tez dodatkowe ustalenia co do zakresu prac, czy też wykorzystanych materiałów – co może mięć miejsce z różnych powodów- to zawsze Polimex- Mostostal  uzgadnia i zatwierdza to z zamawiającym.  Tak też postępowaliśmy w przypadku realizacji Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim – tj. zmiany wykorzystanych do budowy materiałów następowały po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu  pozytywnej decyzji Zamawiającego – mówi.

Rzecznik uważa, że wszystkie informacje dotyczące zmian materiałów budowlanych znajdują się w dokumentacji inwestycji. Wskazuje na następujące dokumenty: program funkcjonalno-użytkowy, protokoły z narad, pisma do: zamawiającego, inżyniera Kontraktu, projektanta; decyzję Pozwolenia na Budowę, oraz dziennik budowy.

Facebook Twitter

Michał Obiegło

Założyciel i redaktor naczelny serwisu infoGorzow.com . Student dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji dziennikarstwo online. Odbywał staże m. in w "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Wprost" i "Warsaw Business Journal" . Miłośnik Gorzowa.